Postupně nasazované a připravované funkce webu (stavební deník)

Posted Posted in Projektování, Webové služby

…aneb Co se chystá a proč je pro Vás výhodné se zaregistrovat

Nejvýznamnější novinkou bezesporu bude zabezpečený online přístup k aktuálnímu obsahu projektové dokumentace na základě přístupového kódu (unikátního identifikátoru, hesla). Bude přidělen každému projektu vybraným projektům a předáván objednateli jako součást PD (proužek s heslem na vnitřní straně obálky předaného projektu může majitel odtrhnout a dále poskytnout paré bez možnosti online přístupu, nebo naopak poskytnout dalším osobám jen heslo nebo odkaz ke stažení dokumentace v PDF). Mimo elektronickou podobu projektové dokumentace budou postupně k dispozici bonusové materiály přesahující rámec projektové dokumentace:

  • Schémata zapojení ovládáních obvodů a popis jejich funkcí a možností
  • Odkazy na katalogovou dokumentaci a montážní návody použitých výrobků
  • Předpokládané možnosti změn a požadavků při realizaci – náměty k jejich řešení
  • Pro zájemce o veřejné zakázky na základě projektové dokumentace budou k dispozici doplňující technické informace a specifikace výrobků, které ze zákona nesmějí být uvedeny v zadávací dokumentaci.

Všem registrovaným uživatelům i bez vlastnictví identifikátoru se otevře přístup k jinak skrytým příspěvkům blogu, kde budu zveřejňovat užitečné informace, zajímavé odkazy, tipy pro jednání s úřady, vzorové projekty, fotodokumentaci z realizací, náměty k úspoře energií, ke komfortnímu ovládání a regulaci elektrických zřízení i k ochraně před bleskem. Příspěvky s obsahem know-how budou přístupné pouze registrovaným a přihlášeným návštěvníkům webu.

2.9.2015

Novinka: Přístupové heslo pro stažení projektu je součástí tabulky obsahu nalepené na vnitřní straně desek (obálky) tištěné projektové dokumentace. Pro ty, kteří nechtějí poskytnout přístup každému, kdo dostane do ruky papírovou dokumentaci (například úřadům), nalepuji odteď štítek takovým způsobem, že proužek s přístupovým heslem lze snadno a při troše snahy i celkem úhledně odtrhnout.

3.9.2015

Pro Vaše soukromí a lepší zabezpečení: Projekty nadále nebudou zařazovány podle čísla zakázky, ale každému je vygenerován náhodný index. Přístup tedy bude vyhledáním indexu a po jeho nalezení zadáním hesla. Je to kostrbaté, ale jen dočasné řešení, zanedlouho budete moci vyhledat a stáhnout projekt pouze zadáním hesla (současná hesla zůstanou platná). Registrovaný uživatel si bude moci připojit jeden nebo více projektů ke svému uživatelskému profilu a bude je mít k přístupné bez zadávání hesel v aktuální podobě při každém přihlášení; pochopitelně je může později od svého profilu odpojit.

12.9.2015

Podařilo se zjednodušit vyhledávání projektů ke stažení – nyní by měl fungovat přístup jen na základě zadání hesla.

Připojení projektů k uživatelskému profilu (viz výše) bude trochu tvrdší oříšek, ale jelikož to je jedna z hlavních motivací k registraci, budu se o to víc snažit, cesta se určitě najde. Existuje náhradní řešení pomocí „master hesla“, ale to je pořád trochu kostrbaté. Takže bych to zatím nechal až podle zájmu – mám v záloze ještě jednu možnost, ale byla by jen pro v.i.p.

24.5.2018 – GDPR

ZMĚNA: Z důvodu GDPR jsem zrušil možnost registrace uživatelů a neplánuje se její obnovení. Náš web nepožaduje ani nezpracovává žádné osobní informace. Již není a nebude umožněno uživatelům přidávat komentáře k příspěvkům, rovněž zmizel kontaktní formulář. Web neukládá ve vašich prohlížečích žádné cookies. Stahování jednotlivých projektů je umožněno na základě znalosti unikátního hesla, které je součástí předané projektové dokumentace; zákazník se může sám rozhodnout, zda a komu toto heslo dále poskytne. Případné bonusové materiály ke stažení budou po zadání hesla k dispozici na stránce s projektem.