Informace

Doplňující informace, oprávnění

Autorizace ČKAIT: Autorizovaný technik
obor technika prostředí staveb
specializace elektrotechnická zařízení
– evid. č. 0003417
Kvalifikace dle vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978: §10 pro samostatné projektování a pro řízení projektování
Adresa: Dobrovského 1402/2,
405 02 Děčín I
Telefon: (+420) 603 471 872
IČ: 44360657